Kwalifikacja/Walidacja

Centrum DPD świadczy usługi w zakresie:

  • Przygotowania polityki walidacyjnej
  • Opracowania głównego planu walidacji
  • Kwalifikacji pomieszczeń, urządzeń, instalacji krytycznych, systemów pomocniczych, personelu
  • Walidacji procesu magazynowania, procesu transportu oraz innych, wybranych procesów
  • Walidacji systemu monitoringu temperatury i wilgotności
  • Nadzoru nad walidacją systemów komputerowych
  • Wdrożenia programu rewalidacji na kolejne lata
  • Stałej opieki nad rewalidacją procesów

Nadzór nad procesami prowadzony jest przez  Szefa Walidacji z 12 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu walidacji zgodnie z wytycznymi GMP w procesach: walidacji/rewalidacji systemów informatycznych, kwalifikacji urządzeń technicznych, mapowania i kwalifikacji pomieszczeń wytwórni oraz magazynów, kwalifikacji systemów nadzoru nad warunkami mikroklimatycznymi, walidacji transportu oraz podwykonawców usług.

Powrót

Dokumentacja HF /
SZJ DPD
Kwalifikacja /
Walidacja
Mapowanie
Transport
Magazyny
Szkolenia / Warsztaty /
Konferencje
Outsourcing
Działu Jakości
Obsługa Prawna