Magazyny

Doświadczony Zespół Centrum DPD zajmie się dla Państwa projektami analitycznymi oraz strategicznymi w zakresie:

  • Audytu technicznego magazynu
  • Audytu DPD magazynu
  • Opiniowania magazynów, w tym pomoc w wyborze lokalizacji
  • Pomocy merytorycznej, prawnej, technicznej w przygotowaniu centrum dystrybucyjnego, logistycznego, magazynu oraz komory przeładunkowej pod kątem świadczenia usług dla branży farmaceutycznej w zakresie GMP oraz GDP
  • Projektowania topografii magazynów
  • Projektowania przepływów towarowych
  • Przygotowywania schematów magazynów
  • Inwentaryzacji pomieszczeń/urządzeń
  • Opracowania trybu postępowania na wypadek awarii
Powrót
Dokumentacja HF /
SZJ DPD
Kwalifikacja /
Walidacja
Mapowanie
Transport
Magazyny
Szkolenia / Warsztaty /
Konferencje
Outsourcing
Działu Jakości
Obsługa Prawna