Mapowanie

Centrum DPD posiadając wieloletnie, praktyczne doświadczenie w mapowaniu temperatur oferuje Państwu usługi:

  • Mapowania magazynów
  • Mapowania chłodni/mroźni
  • Mapowania komór przeładunkowych
  • Mapowania pojazdów transportowych w pełnym zakresie od 3,5t do 24t
  • Analizy ryzyka, analizy rozmieszczenia punktów pomiarowych oraz wskazanie miejsc  krytycznych
Powrót
Dokumentacja HF /
SZJ DPD
Kwalifikacja /
Walidacja
Mapowanie
Transport
Magazyny
Szkolenia / Warsztaty /
Konferencje
Outsourcing
Działu Jakości
Obsługa Prawna