Obsługa prawna

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie:

  • Profesjonalnego doradztwa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w obszarze Prawa Farmaceutycznego, Ustawy o wyrobach medycznych oraz Ustawy refundacyjnej
  • Przygotowania projektów umów dystrybucyjnych
  • Przygotowania umów jakościowych (QAA)
  • Sporządzania opinii prawnych
  • Fachowego doradztwa przy zgłoszeniu podejrzenia sfałszowania produktu
  • Pomocy prawnej przy uzyskaniu stosownych zezwoleń, w tym stawiennictwo w urzędach

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze branży farmaceutycznej ze szczególnym uwzględnieniem obrotu hurtowego.

Powrót
Dokumentacja HF /
SZJ DPD
Kwalifikacja /
Walidacja
Mapowanie
Transport
Magazyny
Szkolenia / Warsztaty /
Konferencje
Outsourcing
Działu Jakości
Obsługa Prawna